UMI จับมือคู่ค้าสานต่อโครงการ “ดูราเกรสเราช่วยกัน”

219

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI GROUP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ดูราเกรสและเซอเกรส  เดินหน้าสานต่อโครงการ “ดูราเกรสเราช่วยกัน”  โดย ปราณี สุดประโคน (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการขายภาคกลาง  เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบกระเบื้องเพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์ ให้แก่  วิไล คำสุรันทร์ (ที่ 3 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากกิเลน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 100 ตารางเมตร เพื่อนำไปปูพื้นลานเอนกประสงค์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และความปลอดภัยในการใช้งานของเด็กนักเรียน โดยการประสานงานผ่าน บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด คู่ค้าของทางบริษัทฯ
อนึ่ง โครงการ “ดูราเกรสเราช่วยกัน” เป็นโครงการร่วมกับคู่ค้าทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ของบริษัทฯ โดยการมอบกระเบื้องให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ วัด หรือโรงเรียน ฯลฯ ที่ขาดแคลนเพื่อนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป