เงินเทอร์โบ ปล่อยเต่าคืนสู่ทะเล ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมทะเลไทยให้ยั่งยืน

255

สุธัช เรืองสุทธิภาพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรม CSR “เงินเทอร์โบ อนุรักษ์ทะเลไทย” ปล่อยเต่าคืนสู่ทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฐานทัพเรือพังงา ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันเงินเทอร์โบยังคงมุ่งมั่นสร้างชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง