เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับอาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ส่งมอบโลหิตให้สภากาชาดไทย

263

ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ส่งมอบโลหิตที่มาจากการบริจาคในกิจกรรม Blood Donation” ครั้งที่ 24 จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,450,000 ซีซี ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ และนายเกรียงไกร ทองเที่ยงธรรม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารอาคาร ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา พร้อมด้วย นายนักรบ กุลพนิชย์ ผู้จัดการทั่วไป อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ส่งมอบให้สภากาชาดไทย ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา

โดยกิจกรรม Blood Donation” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา รวมทั้งสำรองไว้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการรับบริจาคโลหิตดำเนินงานภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริจาคและผู้รับบริจาค