STP หุ้น IPO น้องใหม่กลุ่มบรรจุภัณฑ์ จัดประชุมนักวิเคราะห์ กางแผนเทรด mai ปีนี้

288

สุรนัย โรจน์วงศ์จรัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ STP ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด จัดงานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ตามแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 25,400,000 หุ้น คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปีนี้ โดยมี สุวิมล ศรีโสภาจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้ข้อมูล ชูความน่าสนใจของ STP ระดมเงินทุนสนับสนุนแผนการเติบโต จากกลยุทธ์ในการขยายโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิต รองรับความต้องการลูกค้าในกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตอาหารคนและอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นฐานลูกค้ารายหลักของ STP และโอกาสในการขยายตลาดใหม่ๆ รับภาพรวมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ขยายตัว