มูลนิธิ EDF โดยการสนับสนุนของธนาคารเอชเอสบีซี มอบชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ให้โรงเรียนห่างไกลในกาญจนบุรี

211

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยการสนับสนุนของ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย นำโดย สุรีย์รัตน์ แจ่มประเสริฐ (แถวกลางที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มูลนิธิ EDF มอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 SARS-CoV-2 Antigen Test Kit ตรวจหาแอนติเจนแบบเก็บตัวอย่างน้ำลายด้วยตนเองจำนวน 7,772 ชุด ภายใต้โครงการ “New Normal: Back to Schools in Kanchanaburi” ให้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม อำเภอสังขละบุรี โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย อำเภอสังขละบุรี และโรงเรียนวัดปรังกาสี อำเภอทองผาภูมิ โดยมี อธิพรรณ เทพวงษ์  (แถวกลางที่ 8 จากขวา) รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรังกาสี เป็นผู้รับมอบ

โครงการ “New Normal: Back to Schools in Kanchanaburi” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเปิดการเรียนการสอนได้ตามปรกติ ส่งเสริมบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมการปลอดจากโรคโควิด-19 ให้กับนักเรียนและครูในพื้นที่เป้าหมาย และช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายของโรงเรียนในการจัดหาชุดตรวจโควิด-19 ทั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารเอชเอสบีซีที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุนเยาวชนทั่วโลกให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะวิกฤต

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น