PROSPECT REIT เปิดดีลต้นปี ซื้อทรัพย์คุณภาพสูงนอกกลุ่ม ส่งสัญญาณดีจ่ายเงินผู้ถือหน่วยทั้งปีที่ผ่านมา 11% ตามเป้า

265
อรอนงค์ ชัยธง

บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล หรือ “PROSPECT REIT” ประกาศการเข้าซื้อทรัพย์สินโรงงานที่มีคุณภาพ โดยการลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่ได้เป็นของผู้พัฒนาโครงการหลัก (Sponsor) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้จัดการกองทรัสต์ที่มุ่งสร้างความเติบโตผ่านการเข้าลงทุนอย่างเป็นอิสระในทรัพย์สินคุณภาพสูงจากทั้ง บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (Sponsor) และจากผู้พัฒนาโครงการรายอื่น

นอกจากนั้น เมื่อไตรมาส 3/2564 PROSPECT REIT ได้จ่ายเงินออกให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรก (First Year Yield) ได้ 11% สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารของผู้จัดการกองทรัสต์ หลังดําเนินงานครบรอบ 1 ปี ของการจัดตั้ง PROSPECT REIT สามารถเติบโตอย่างมั่นคงตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้

อรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า “ภาพรวมการดำเนินงานของ PROSPECT REIT ปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ที่สำคัญ เรายังตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหน่วย ด้วย First Year Yield ตามเป้า ซึ่งผลประกอบการหลังสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทรัพย์สินภายใต้การจัดการของ PROSPECT REIT มีอัตราเช่าสูงถึง 94% สืบเนื่องมาจากการขยายตัวของธุรกิจ E-Commerce ธุรกิจโลจิสติกส์ และอีกหลายอุตสาหกรรม ในส่วนของทิศทางการดำเนินงานในปีนี้ มองเห็นโอกาสด้านความต้องการใช้บริการโรงงานและคลังสินค้าของผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อย ขณะนี้ เรายังคงเดินหน้าศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนทรัพย์สินใหม่อยู่หลายแห่งด้วยกัน เพื่อวางแผนเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่มีศักยภาพ ทำเลดี ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ดีและเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ในพอร์ตให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ”

สำหรับทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ นับเป็นการลงทุนในรูปแบบกรรมสิทธิ์ (Freehold) ครั้งแรกของ PROSPECT REIT ส่งผลให้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล” มีการลงทุนในทรัพย์สินแบบกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า(Freehold & Leasehold) ที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว ต่ออายุ และกระจายแหล่งที่มาของรายได้  รวมถึงสร้างการเติบโตยั่งยืนให้แก่ PROSPECT REIT พร้อมแต่งตั้ง บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญบริหารโรงงานและคลังสินค้า ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนปัจจุบัน เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของทรัพย์สินใหม่ที่เข้าลงทุน

ทั้งนี้ PROSPECT REIT ได้ใช้เงินสภาพคล่องจากการดำเนินการเข้าซื้อทรัพย์สินดังกล่าว มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 80 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในทรัพย์สิน) เป็นอาคารโรงงานที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของผู้เช่า หรือประเภท Built-to-Suit ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ถนนบางนา-ตราด กม.18 จังหวัดสมุทรปราการ คิดเป็นพื้นที่เช่ารวมกว่า 3,087 ตรม. โดยมีผู้เช่าเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจสีรถยนต์ มีศักยภาพเติบโตไปกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV car) ด้วยสัญญาเช่าระยะยาว 9 ปี

ภายหลังการเข้าลงทุน PROSPECT REIT จะมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการรวม 186 ยูนิต บนพื้นที่ให้เช่ากว่า 222,203 ตรม. และด้วยมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นกว่า 3,700 ล้านบาท เตรียมแผนการทะยานสู่เป้าหมายการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ให้เติบโตเป็น 10,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี