ซีอีโอ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

224
พีระพงศ์ จรูญเอก (ที่ 2 จากขวา)

พีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในฐานะผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจและภาวะผู้นำ เป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์ พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง ให้ความสำคัญต่อสังคม การศึกษาของเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต และเป็นผู้นำพาองค์กรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องเกษมสโมสร อาคารเกษมพฤกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 งานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมตามแนวทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19