หอการค้าไทย-จีนเดินหน้าจัดประชุม WCEC ครั้งที่ 16 ดึงทัพธุรกิจจีนทั่วโลกฟื้นเศรษฐกิจไทย พ.ค.66

457

หอการค้าไทย-จีน พร้อมเดินหน้าเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้ประกอบการชาวจีนโลก (WCEC) ครั้งที่ 16 ระหว่าง 20-22 พฤษภาคม 2566 ที่กรุงเทพฯ หลังรับมอบธงอย่างเป็นทางการ พลิกทุกวิกฤติให้เป็นโอกาส คาดดึงทัพธุรกิจจากจีนทั่วโลกกว่า 3,000 คน ร่วมเปิดลู่ทางการค้าการลงทุนเชื่อม EEC-BRI สร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย

นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน เปิดเผยว่า หอการค้าไทย-จีนพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้ประกอบการชาวจีนโลก หรือ The World Chinese Entrepreneurs Convention (WCEC) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2566 ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นครั้งแรกภายหลังจากที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้เผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการชาวจีนจากทั่วโลกกว่า 3,000 คน เดินทางมาร่วมประชุมและสำรวจลู่ทางการค้าและการลงทุนในไทยเพื่อที่จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยโดยรวม

“เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ตนพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารได้รับมอบธง WCEC ครั้งที่ 16 อย่างเป็นทางการผ่านระบบออนไลน์จากองค์กรผู้ก่อตั้งการประชุม WCEC ได้แก่ นายหวง จง ซาน ประธานหอการค้าสิงคโปร์-จีน และนายไช่ กวาน เซิน ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร หอการค้าฮ่องกง-จีน และในฐานะที่หอการค้าไทย-จีนเป็นหนึ่งในองค์กรผู้ก่อตั้งการประชุม WCEC เราพร้อมที่จะสร้างเวทีความร่วมมือใหม่ให้กับผู้ประกอบการชาวจีนทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” นายณรงค์ศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ การประชุม WCEC ครั้งที่ 16 นับเป็นโอกาสที่ดีต่อการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและจีนอีกครั้ง โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทยที่จะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ของจีนที่เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงตลาดการค้าระหว่างจีนกับภูมิภาคเอเชียและยุโรป โดยรัฐบาลจีนมุ่งหวังให้เป็นเส้นทางสายไหม (Silk Road) เส้นใหม่

สำหรับการประชุมผู้ประกอบการชาวจีนโลก หรือ WCEC เป็นเวทีการรวมตัวของนักธุรกิจชาวจีนจากทั่วโลก กำหนดจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยมีหอการค้าสิงคโปร์-จีน หอการค้าฮ่องกง-จีน และหอการค้าไทย-จีน เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและร่วมผลักดันการจัดการประชุม ปัจจุบัน มีการจัดการประชุม WCEC มาแล้วถึง 15 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะจัดการประชุมในประเทศและเขตเศรษฐกิจต่างๆ หมุนเวียนกันไป เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ไทย แคนาดา ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ สหราชอาณาจักร เป็นต้น