ธนาคารกรุงเทพปลื้ม พาลูกค้าคว้ารางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี ทำสถิติครองรางวัลสูงสุด 7 ปีต่อเนื่อง

394

ธนาคารกรุงเทพสุดปลื้ม พาลูกค้า SME อีก 3 รายคว้า “รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น” ประจำปี 2563 และ 2565 พร้อมสร้างสถิติครองรางวัลสูงสุดได้ถึง 7 ปีต่อเนื่อง เดินหน้าเป็น “เพื่อนคู่คิด” สนับสนุนธุรกิจลูกค้า เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ด้านผู้บริหารจาก 3 SME ที่คว้ารางวัล “ขาวละออเภสัช-สยามแฮนด์ส-ฟอร์แคร์” เปิดเคล็ดลับบริหารธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ผลิตสินค้าคุณภาพดี เอาใจใส่ลูกค้า-พนักงาน-สังคม เหมือนคนในครอบครัว

ศิริเดช เอื้องอุดมสิน

ศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้คัดเลือกลูกค้าธุรกิจ SME ที่ให้ความสำคัญกับการนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจ เพื่อเข้าร่วมในการพิจารณา “รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี” โดยล่าสุดลูกค้าธุรกิจ SME ของธนาคาร 3 ราย สามารถคว้ารางวัลดังกล่าว ประกอบด้วย บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี2565 บริษัท สยามแฮนด์ส จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2563 และบริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด รับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อพนักงานดีเด่น แห่งปี 2563

สำหรับการมอบ รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ 4 สถาบันสำคัญ ประกอบด้วย สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สมาคมธนาคารไทย ซึ่งในแต่ละปี ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย จะคัดเลือกลูกค้าของตนเองที่ดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภค และด้านการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเข้าประกวดรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี โดยที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพ ได้คัดเลือกลูกค้าเข้าประกวดและได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง

“ธนาคารให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด ESG (Environment, Social, Governance) ที่มุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ลูกค้าธนาคารให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และสามารถเติบโตทางธุรกิจไปได้เป็นอย่างดี ธนาคารจะยังคงสนับสนุนลูกค้าให้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี ให้เป็นวงกว้างมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะเพื่อนคู่คิด”  ศิริเดช กล่าว

ดร.วัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์

ด้าน ดร.วัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด ผู้ผลิตจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรไทย “ขาวละออ” กล่าวว่า บริษัทยึดแนวทางดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้อง ความยุติธรรม และไม่เบียดเบียนผู้อื่น ภายใต้ปณิธาน “เคารพภูมิปัญญาไทย ก้าวไปพร้อมวิทยาศาสตร์ เดินหน้าด้วยนวัตกรรม น้อมนำสิ่งดี ๆ สู่สังคม” โดยใช้วิธีคิดในการทำธุรกิจแบบ Optimize Profit มากกว่า Maximize Profit คือไม่เน้นทำธุรกิจเพื่อกำไรสูงสุด แต่เน้นการสร้างประโยชน์ร่วมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ทั้งลูกค้า พนักงาน ซัพพลายเออร์ เจ้าหนี้ รวมทั้งชุมชนและสังคมที่อยู่โดยรอบ โดยเฉพาะการอยู่ในธุรกิจยา สุขภาพผู้ป่วยรอไม่ได้ ต้องสามารถเข้าถึงยาคุณภาพในราคาไม่แพง ในช่วงที่วัตถุดิบฟ้าทะลายโจรขาดแคลน แม้ต้องแบกรับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นหลายเท่าตัว เราก็ยังผลิตเต็มกำลัง แต่ยังขายยาในราคาเดิม รักษาคุณภาพการผลิตและวัตถุดิบที่ดีเช่นเดิม เพราะคำนึงถึงสุขภาพผู้ป่วยมาเป็นอันดับแรก ซึ่งในระยะยาวทำให้ได้รับความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากลูกค้าต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจมีกำไรตามมาและสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

“บริษัทให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ต่อลูกค้า พนักงาน และสังคม โดยเฉพาะการผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการรอง อาทิ GMP, ISO หรือวิธีการผลิตแบบสกัด ซึ่งอาจจะทำให้มีต้นทุนสูงขึ้น แต่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขาวละออ ขณะเดียวกันต้องดูแลพนักงานทั้ง 120 คน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รับฟังปัญหาไม่ต่างจากการดูแลคนในครอบครัว โดยเฉพาะการเข้าไปดูแลและช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้พนักงานโดยไม่คิดดอกเบี้ย รวมทั้งแนวทางการทำธุรกิจโดยไม่ทำร้ายธรรมชาติ ไม่สร้างมลพิษทางอากาศ หรือทำให้น้ำเสีย เพื่อส่งมอบคุณค่าในการทำธุรกิจไปสู่ทุกมิติอย่างรอบด้าน ซึ่งที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพมีความเข้าใจแนวทางการดำเนินธุรกิจของขาวละออและให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมาโดยตลอด” ดร.วัชรพงษ์ กล่าว

ดร.อมรา พวงชมภู

ดร. อมรา พวงชมภู กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแฮนด์ส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายพร้อมส่งออกเสื้อผ้าแบรนด์ “แตงโม” กล่าวว่า ตลอดเวลากว่า 30 ปี บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจผู้บริโภค พนักงาน รวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเฉพาะการดูแลพนักงานให้รู้สึกว่าเป็นบ้านหลังที่ 2 ด้วยความเชื่อว่า จิตใจที่มีความสุข จะนำมาซึ่งผลงานที่ดี โดยเฉพาะการดูแลพนักงานในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด รวมทั้งการให้ความสำคัญว่าธุรกิจที่ทำอยู่ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงาน จึงได้มีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาดูแลจัดการด้านฝุ่นละออง การจัดการน้ำเสีย ควบคุมเสียงรบกวน รวมไปถึงการจัดทำโครงการพิเศษต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือ และตอบแทนชุมชน เช่น โครงการสร้างศูนย์หัตถกรรมบ้านห้วยต้ม อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน และโครงการสมานฉันท์ ที่เปลี่ยนอาวุธเป็นอาชีพให้กับชาวบ้านบอเกาะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น

“การดำเนินธุรกิจของแบรนด์แตงโม จะให้ความสำคัญกับคุณภาพทุกการตัดเย็บ ซึ่งทำอย่างใส่ใจประณีตงดงาม เพื่อส่งมอบแก่ลูกค้าทั่วโลก โดยพยายามปลูกฝังให้พนักงานมีความคิดว่ากำลังตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อให้พ่อแม่ของตัวเองใส่ รวมทั้งพยามพยามให้พนักงานขายสื่อสารกับลูกค้าหน้าร้านเพื่อนำความเห็นที่ได้มาต่อยอดพัฒนาดีไซน์ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้อยู่เสมอ ซึ่งธุรกิจของแตงโมนอกจากช่วยดูแลพนักงานและครอบครัวได้แล้ว ยังสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กลุ่มผู้ค้ารายย่อย ช่วยปลดหนี้ และสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ซึ่งการทำธุรกิจของแบรนด์แตงโมได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นก่อตั้งบริษัท” ดร.อมรา กล่าว

ภิรมณ ชูประภาวรรณ

ขณะที่ ภิรมณ ชูประภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาทิ “กะทิธัญพืช และครีมปรุงอาหาร ตราเทสตี้ฟิต” “เครื่องดื่มซีเรียลดริ้งค์ น้ำนมข้าวออร์แกนิก ขนมข้าวออร์แกนิกอบกรอบ เครื่องดื่มดาร์กช็อกโกแลตผสมออร์แกนิก คาเคา ตรา บาลานซ์” และ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกพลัส ตราเมดิร่า” กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลตั้งแต่วันแรกที่เริ่มธุรกิจ จนปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 โดยพยายามส่งต่อแนวคิดและความเชื่อในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน ผ่านปณิธานในการพัฒนานวัตกรรมอาหารที่ดีต่อสุขภาพและรสชาติอร่อย ยึดความต้องการผู้บริโภคเป็นหลัก รับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรโดยตรงและให้ราคาสูงกว่าท้องตลาด รวมถึงดูแลพนักงานกว่า 70 คน เหมือนดูแลคนในครอบครัว เพื่อให้พนักงานมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะช่วงโควิด 19 ระบาด ก็ให้ความใส่ใจทั้งการดูแลสุขอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ การช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ รวมทั้งการจัดหาวัคซีนให้กับพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง

“บริษัทดูแลความเป็นอยู่พนักงานทุกคนเหมือนครอบครัวทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน ดูแลสวัสดิการให้พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม แม้แต่การดูแลเรื่องการเงิน ช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน ปลูกฝังวินัยการออม รวมทั้งสอนให้รู้จักการลงทุนเพื่อวางแผนอนาคตได้ เพราะหากพนักงานยังมีหนี้สิน จะไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ งานดีๆ ก็ไม่เกิด แต่หากพนักงานมีความสุขจะส่งต่อสิ่งดีๆ ไปยังลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งธนาคารกรุงเทพถือเป็นพันธมิตรที่ดี คอยอยู่เคียงข้างและสนับสนุนให้บริษัทสามารถยึดถือหลักธรรมาภิบาลในแบบที่เป็นอยู่ และพร้อมให้ความช่วยเหลือ เช่น การขยายวงเงินสินเชื่อกรณีต้องการทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายธุรกิจ หรือช่วยให้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนกรณีต้องทำการซื้อขายกับต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนด้านการตลาดและช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจ เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จัก ทำให้ลูกค้าและผู้บริโภคมองเห็นความตั้งใจในการส่งมอบสิ่งดีๆ ให้แก่สังคมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น”