TACC ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ธุรกิจคาแร็กเตอร์ให้ SMEs ในงาน CHANGE 2022 : Visual Character Arts for SMEs

269

คุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ในฐานะผู้นำธุรกิจ License Business ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ธุรกิจคาแร็กเตอร์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ในงาน CHANGE 2022 : Visual Character Arts for SMEs  จัดโดย ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแบรนด์ธุรกิจ SMEs ด้วยการสร้างสรรค์คาแร็กเตอร์ให้โดนใจกลุ่มผู้บริโภค มุ่งเน้นการนำ Visual Character ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม (SMEs) ทั่วประเทศ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs จะได้แนวทางปฎิบัติในการนำคาแรกเตอร์ไปใช้ในทางพาณิชย์ ที่ได้ผ่านการให้คำแนะนำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด