แกร็บ สานต่อโครงการ “Grab The Future” ปีที่ 5 มอบทุนการศึกษากว่า 1 ล้านให้บุตรพาร์ทเนอร์คนขับ-ร้านอาหาร

383

แกร็บ ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อโครงการ Grab The Future ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ส่งต่อการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด” จัดพิธีมอบทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทให้กับบุตรของพาร์ทเนอร์คนขับและร้านอาหาร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับผู้คนในวงจรธุรกิจ (อีโคซิสเต็ม) ของแกร็บ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเร็วๆ นี้

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ Grab The Future ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บที่มีผลการเรียนดี หรือผลงานทางกิจกรรมที่โดดเด่น โดยโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพาร์ทเนอร์ของแกร็บและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมา แกร็บได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรของพาร์ทเนอร์ไปแล้วกว่า 700 ครอบครัว โดยในปีนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำบทบาทของแกร็บในฐานะแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้คนในวงจรธุรกิจ (อีโคซิสเต็ม) แกร็บจึงเดินหน้าจัดโครงการ ‘Grab The Future’ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด ‘ส่งต่อการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด’ มอบทุนการศึกษามูลค่า 1,070,000 บาท ให้กับบุตรของพาร์ทเนอร์จำนวน 214 ครอบครัวโดยความพิเศษของโครงการในปีนี้คือ การขยายโอกาสของทุนการศึกษาให้ครอบคลุมไปถึงบุตรของพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร พร้อมให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการผ่านการใส่รหัส DONATE เมื่อใช้บริการต่างๆ บนแอปพลิเคชัน Grab ซึ่งแกร็บได้หักเงิน 10 บาทจากทุกการใช้บริการมาสมทบเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของพาร์ทเนอร์ ภายในงานแกร็บยังได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อแนะนำ GrabAcademy แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่แกร็บได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับทั้งพาร์ทเนอร์คนขับและร้านอาหาร โดยได้เชิญตัวแทนคนขับ และเจ้าของร้านอาหารมาร่วมแชร์ประสบการณ์จริงในการนำองค์ความรู้ที่ได้จาก GrabAcademy มาใช้ต่อยอดในการให้บริการ และการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างเป็นแรงบันดาลใจและชี้ให้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด