อาคเนย์ประกันภัย ไทยประกันภัย ยืนยันเปิดตามปกติ พร้อมเปิดจองเวลาสอบถามเคลมโควิดล่วงหน้า

339

ตามที่ได้มีการร้องเรียนการดำเนินงานเคลมสินไหมทดแทนกรมธรรม์โควิด แบบ เจอ จ่าย จบ ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อมวลชน ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงว่า เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดต่อวันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า ขณะเดียวกันบริษัทฯ อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อบริหารสภาพคล่องและปรับระบบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจอยู่ ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมและติดตามสถานะได้ผ่านช่องทางออนไลน์ และสำนักงานใหญ่ มาโดยตลอด แต่เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่สินไหม จากการให้บริการ ณ จุดรับเรื่องที่สำนักงานใหญ่ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่ชั่วคราวตามมาตรการด้านสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 10 – 16 มีนาคม 2565 โดยจะกลับมาเปิดศูนย์รับเรื่องอีกครั้งในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ชั้น 1 อาคารอาคเนย์ ถนนสุรวงศ์ ซึ่งเป็นสถานที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว บริษัทฯ ได้นำระบบนัดหมายเวลาล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์เข้ามาให้บริการลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการตามวันและเวลาที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงลดความแออัดของพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลา สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุข โดยจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. ลูกค้าสามารถนัดหมายเวลาล่วงหน้าได้ ผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ หรือคลิก (อาคเนย์ประกันภัย) https://bit.ly/3CQ7gXh (ไทยประกันภัย) https://bit.ly/34J8R4x