กรุงไทยพานิชประกันภัย รุกปรับโฉม “KPI Contact Center” เสริมความมั่นใจให้ลูกค้า

314

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) ยืนยันบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ยังพร้อมดูแลและให้บริการลูกค้าทุกกรมธรรม์ และมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้ทุกกลุ่ม ตอบรับกับทุกไลฟ์สไตล์ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เคพีไอ ได้พัฒนาระบบการให้บริการผ่าน KPI Contact Center โดยในปี 2565 ได้เริ่มใช้ระบบ Contact Center รูปแบบใหม่ ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลของลูกค้าได้จากหลากหลายช่องทางการติดต่อในทุกแพลตฟอร์มทำให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสามารถให้บริการลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านรูปแบบการให้บริการแบบ Omni-Channel นับเป็นโซลูชันใหม่ของการให้บริการลูกค้าและต่อยอดเป้าหมายของเคพีไอ ที่มุ่งพัฒนาด้านความเป็นเลิศในการตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

KPI Contact Center รูปแบบใหม่นี้ได้รับการพัฒนาโดยการผนวกเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบจัดการเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าได้ในทุกช่องทางการติดต่อให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อด้วย Voice หรือ Non-Voice รวมถึงการติดต่อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เรียกได้ว่าเป็นการให้บริการแบบ Omni-Channel Contact Center ทำให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการลูกค้าครั้งนี้ จะช่วยเสริมกระบวนการให้บริการได้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งการเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้า การประสานงานภายในบริษัท การติดตามงาน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทักษะของพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า KPI Contact Center ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการรับประกันภัย ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้พนักงานมีความใส่ใจในการให้บริการ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สำรวจความพึงพอใจจากลูกค้าที่เข้าใช้บริการ KPI Contact Center โดยการันตีได้จากผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ 95.51% (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565)

ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เคพีไอ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมอบบริการที่ดีให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีหรือระบบที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีผลต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นจากสภาวะเศรฐกิจโลกหรือผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อความมั่นใจของผู้บริโภคต่อธุรกิจประกันภัย เคพีไอ ขอสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในฐานะที่เป็นบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงทางการเงินในระดับสูง ทั้งยังเป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการรับประกันภัยมากว่า 69 ปี บริษัทฯ ขอให้ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยของเราทุกท่าน เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ พร้อมดูแลลูกค้าคนสำคัญทุกท่านได้อย่างต่อเนื่อง”

ลูกค้าสามารถติดต่อใช้บริการผ่าน KPI Contact Center ระบบใหม่นี้ได้อย่างสะดวกสบายทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นบริการติดต่อสอบถาม บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริการผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย บริการด้านสินไหมทดแทน หรือบริการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ โดยลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2624 1111 Line Official Account: @kpiinsurance, เว็บไซต์ www.kpi.co.th Facebook https://www.facebook.com/krungthai.panich.insurance รวมถึงช่องทางโซเชี่ยลมีเดียของบริษัทฯ