“อมตะ”จับมือบ้านปูเน็กซ์พัฒนายานยนต์พลังงานสะอาด

310

วิบูลย์ กรรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน พร้อมด้วย อัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนสมาร์ทโมบิลิตี้ บริการรถโดยสารพลังงานสะอาด เพื่อการเดินทางภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี กับบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นพลังงานสะอาดอัจฉริยะชั้นนำ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาการนำเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ามาใช้จัดการพลังงานผ่านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ระบบกักเก็บพลังงาน และบริการเสริมด้านเทคโนโลยีพลังงานหรือนวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฯ ก้าวสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ #AMATA Smart City ณ อาคารอมตะ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ อมตะซิตี้ ชลบุรี