ไทยประกันชีวิต จัดงานประชุมใหญ่ประจำปี 2565

392

ไชย  ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แถลงนโยบายขับเคลื่อนองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เพื่อเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน พร้อมประกาศเป้าหมายการดำเนินงานให้แก่บุคลากรฝ่ายขายทั่วประเทศ ในงานประชุมใหญ่ประจำปี 2565 ซึ่งในปีนี้จัดงานในรูปแบบ Virtual Conference เพื่อให้สอดรับกับวิถีใหม่ ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่