บิสซิเนสอะไลเม้นท์ ร่วมงาน “โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง”

310

ศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์ (ที่ 1 จากซ้าย) ตัวแทนจาก บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) และ โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี (CAH) เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนให้กับ “โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง” ของ ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งองค์กร อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ เพื่อส่งต่อแนวทางในการรับมือกับโรคมะเร็ง ให้กับเพื่อน ๆ ผู้ป่วยมะเร็ง ครอบครัว และผู้ดูแลใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการเมื่อต้องเผชิญหน้ากับโรคมะเร็ง รวมถึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์ และพยาบาลให้แผนการรักษาเป็นไปได้ด้วยดีผ่าน “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” เป็นกิจกรรมดี ๆ ที่ส่งต่อความสุข และรอยยิ้ม ไปยังผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ BIZ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยมะเร็ง