กิจกรรม 80 ปี ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต 8.0 Miles Challenge

293

ไทยประกันชีวิต จับมือ Thai Run จัดกิจกรรม “80 ปี ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต 8.0 Miles Challenge” มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีผ่านการวิ่งแบบ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ 8 ไมล์ตลอดปี 2565 รายได้จากการสมัครส่วนหนึ่งสมทบโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก” เป็นค่าใช้จ่ายผ่าตัดผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (Thai Life Insurance : TLI) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดมุ่งสู่การเป็น “ทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล” พร้อมมุ่งส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับคนไทย ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ บนแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพดีครบวงจร หรือ Eco-Health System และในวาระครบ 80 ปี ไทยประกันชีวิต บริษัทฯ จึงร่วมมือกับบริษัท ไทยดอทรัน จำกัด ต่อยอดกิจกรรมการวิ่งรูปแบบ Virtual Run ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 โดยในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรม “80 ปี ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต 8.0 Miles Challenge” ภายใต้แนวคิด “ให้รักดูแลชีวิต ให้ความรัก ให้ชีวิต ให้คุณค่าของทุกชีวิต ให้สุขภาพที่ดี” เชิญชวนคนไทยบอกรักตัวเองด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และสร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย ผ่านการวิ่งสะสมระยะทางให้ครบ 8 ไมล์ หรือ 12.8 กิโลเมตร โดยมีกิจกรรมวิ่งตลอดปี 2565 รวม 5 ซีรีส์ คือ

ซีรีส์แรก Be Loved การเป็นผู้ที่รู้จักกับความรัก และพร้อมที่จะมอบความรักแก่ผู้อื่นเช่นกัน ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม

ซีรีส์ที่ 2 Be Kind การเป็นผู้สุภาพอ่อนโยน เมตตา กรุณา ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม

ซีรีส์ที่ 3 Be Strong ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพราะเมื่อคุณแข็งแรง อีกหลายคนรอบข้างจะแข็งแรงตามคุณไปด้วย ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

ซีรีส์ที่ 4 Be Compassionate การเป็นผู้เห็นอกเห็นใจผู้อื่น พร้อมที่จะแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายน และซีรีส์ที่ 5 Believe in yourself จงเชื่อมั่นในพลังของจิตใจที่แข็งแกร่งและดีงามของคุณ และคนรอบข้าง ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

คุณดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำหรับการวิ่ง Virtual Run นั้น ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถกำหนดเวลา สถานที่วิ่งได้เองตามความสะดวก เพื่อสะสมระยะการวิ่ง และส่งผลการวิ่งผ่านระบบออนไลน์จากนาฬิกาวิ่ง อาทิ Garmin,Suunto หรือภาพจากแอปพลิเคชันวิ่งบนสมาร์ทโฟน อาทิ RunKeeper รวมถึงภาพถ่ายระยะวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้า โดยจะส่งผลครั้งเดียว หรือสะสมระยะการวิ่งก็ได้เช่นกัน

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิตจำนวน 80 คนแรก สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE จำนวน 80 คนแรก รับส่วนลด 50% สำหรับค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต เพื่อกดรับโค้ดกิจกรรมและนำไปลงทะเบียนกับ Thai Run

“สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการสะสมเสื้อวิ่ง กิจกรรมนี้มีเสื้อวิ่งให้ได้สะสมถึง 5 แบบ โดยแต่ละซีรีส์จะมีแบบเสื้อที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ ทุกการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากจะได้สร้างความฟิตให้กับร่างกายแล้ว ยังสร้างคุณค่าทางจิตใจ เพราะรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก” สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายผ่าตัดผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน สามารถส่งมอบเงินแล้วรวม ทั้งสิ้น 9,600,000 บาท ช่วยเหลือผ่าตัดผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจหัวใจพิการ เป็นจำนวน 48 ราย” นางดวงเดือนกล่าวสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม โทร 0-2247-0247 ต่อ 3632 หรือติดตามข่าวสารและสมัครร่วมกิจกรรมแต่ละซีรีส์ผ่านทางเว็บไซต์ https://race.thai.run