“เงินติดล้อ” องค์กรแห่งนวัตกรรม จับมือ “Brandverse” เข้าร่วม “T-Verse”

285

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย ภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ผู้อำนวยการอาวุโส แผนก Digital Transformation (ซ้าย) เป็นตัวแทนลงนามเข้าร่วมโครงการ TVerse : Thailand Multiverse Bridge Platform ก่อตั้งโดย ณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบรนด์เวิร์ส (Brandverse) จำกัด (ขวา) เพื่อเชื่อมต่อธุรกิจ การศึกษา และภาครัฐ สู่โลก Metaverse และช่วยส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้เกิดเป็น Thailand Metaverse Ecosystem นอกจากนี้ ยังช่วยให้เหล่าครีเอเตอร์ และพนักงานได้เรียนรู้ ทดลองสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ  เพื่อโอกาสในการต่อยอดธุรกิจบนโลกแห่งอนาคตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมทดลองสิ่งใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ ถือเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรที่สำคัญของเงินติดล้อ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต