อาลัยการจากไปของ “ชลอ เฟื่องอารมย์” อดีตผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย

865

ท่านชลอ เฟื่องอารมย์ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.20 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุได้ 84 ปี

วงการประกันภัยไทย ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพไปอย่างไม่มีวันกลับ ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับธุรกิจประกันภัยและประเทศชาติมาอย่างยาวนาน

ท่านชลอ เฟื่องอารมย์ อดีตข้าราชการหลายสมัย ประวัติเข้ารับราชการตั้งแต่ปี 2515-2534 ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิ อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ อธิบดีกรมการประกันภัย อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมทะเบียนการค้า เป็นต้น หลังจากเกษียณอายุราชการได้ดำรงตำแหน่งทางธุรกิจต่าง ๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ท่านชลอ ยังเป็นอดีตผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งท่านได้เข้ามาบริหารสมาคมฯ รวมระยะเวลากว่า 12 ปี (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2541 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอแสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง การจากไปของท่านในครั้งนี้นับว่าเป็นความสูญเสียบุคคลทรงคุณค่า บุคคลอันเป็นที่รักครั้งใหญ่อีกครั้งของวงการประกันภัย