พรูเด็นเชียล เพิ่มความอุ่นใจให้กับลูกค้าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขยายความคุ้มครองในการดูแลสุขภาพ

378

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) มอบสิทธิประโยชน์ดูแลลูกค้าแบบครอบคลุมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “We DO Health” โดยผู้เอาประกันที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและมีสัญญาสุขภาพ สามารถใช้สิทธิ์ความคุ้มครองได้ โดยครอบคลุมสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้:

  • รับความคุ้มครองจากอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565
  • ลดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) จาก 30 วัน เหลือ 14 วัน กรณีได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565
  • ฟรีบริการโทรเวชกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Pulse by Prudential จำนวน 200 สิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565 โดยใช้โค้ด PLTCOV (ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น.) ลูกค้าสามารถพูดคุยกับแพทย์ รับใบสั่งยาเพื่อการสั่งซื้อออนไลน์จากร้าน Boots และเลือกรับบริการจัดส่งมาที่บ้าน ผ่านแอปพลิเคชัน Pulse by Prudential คู่หูด้านสุขภาพสำหรับทุกคนในช่วงการระบาดของโควิด-19

แคมเปญนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “We DO Health” ในการปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

นางสาว เปสลารี ธีระสาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในต้นปีพ.ศ. 2563 ประเทศไทยได้เผชิญกับความท้าทายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่รอบด้าน พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ขอส่งมอบความห่วงใยแก่ลูกค้าด้วยบริการให้คำปรึกษาทางไกล (teleconsultation) ผ่านแอปพลิเคชัน Pulse by Prudential เป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ในการปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย”