มูลนิธิ EDF รับมอบเงินบริจาคกิจกรรม #ChildrityRunxClubpopp #พี่ได้Runน้องได้เรียน2021

245

สรรเพชร นิลรัตน์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย พลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) รับมอบเงินบริจาค 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท) เพื่อสมทบทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลนในประเทศไทยของมูลนิธิ EDF โดยเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากทีมงาน #ChildrityRun ในการจัดกิจกรรม #ChildrityRunxClubpopp #พี่ได้Runน้องได้เรียน2021 รูปแบบ Virtual Run

หน่วยงานและผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนผ่านทางบัญชี “มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)” ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 161-4-56698-0 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 070-2-45369-0 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-7-59891-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-77744-8 และธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 069-2-41110-1 หลังโอนเงินบริจาคแล้วสามารถส่งเอกสารการโอนและแจ้งรายละเอียดเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินในการนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายที่อีเมล  public@edfthai.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11  โทรสาร 02-940-5266 ทาง LINE @edfthai นอกจากนั้นยังสามารถบริจาคทุนการศึกษาทางออนไลน์ได้ที่ https://www.edfthai.org/index.php?page=donation หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ทาง https://www.edfthai.org/index.php?page=downloads&id=94 หรือคลิกดูรายละเอียดการดำเนินงานของมูลนิธิที่เว็บไซต์ www.edfthai.org

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530  และมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลัก

ธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น