ทีเอ็มบีธนชาต จัดกิจกรรม “ttb SME พันธมิตรสู่ความสำเร็จ” พบลูกค้าSMEภาคใต้ พร้อมเสริมความรู้เพื่อธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

326

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb)  โดย นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต จัดกิจกรรม ttb SME พันธมิตรสู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคใต้ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.โสภี สงวนดีกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ คุณนิพัฒน์ อุดมอักษร นายกสมาคมเอสเอ็มอี จังหวัดสงขลา เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

โดยธนาคารได้อัปเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับปี 2565 อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดโซลูชันของธนาคาร โดยธนาคารพร้อมเป็นพันธมิตรเคียงข้างลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในทุกสถานการณ์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและร่วมขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน งานจัดขึ้น ณ ห้องเทพทาโร โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา