โรงงานน้ำตาล คาดประกาศปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปีนี้ไม่เกินกลางเดือนมีนาคม

252

โรงงานน้ำตาล เผยภาพรวมหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2564-65 หลังเปิดรับผลผลิตจากชาวไร่รวม  79 วัน มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 69.72 ล้านตันอ้อย ระบุมีผลผลิตอ้อยสดเข้าหีบเพิ่มเป็น 76.27% จากความสำเร็จของทุกฝ่ายที่ร่วมมือกัน ส่งผลผลิตน้ำตาลได้ 75.05 ล้านกระสอบ คิดเป็นยิดล์อยู่ที่  107.64 กิโลกรัมต่อตันอ้อย แม้เจอสภาพอากาศแปรปรวนช่วงการเก็บเกี่ยวอ้อย คาดไม่เกินกลางเดือนมีนาคมพร้อมปิดหีบได้ทุกโรง 

สิริวุทธิ์ เสียมภักดี

 สิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด หรือ TSMC เปิดเผยว่า ภาพรวมฤดูการหีบอ้อยประจำปี 2564/65 หลังจากที่โรงงานทั้ง 57 โรงได้เริ่มทยอยเปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบตั้งแต่ช่วงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวม 79 วัน พบว่า มีปริมาณอ้อยเข้าหีบแล้ว 69.72 ล้านตันอ้อย สูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของฤดูหีบปีก่อนที่มีผลผลิต 61.36 ล้านตันอ้อย โดยมีปัจจัยความสำเร็จมาจากการประกันการรับซื้อราคาอ้อยที่ตันละ 1,000 บาท ช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรหันมาเพาะปลูกอ้อยและร่วมกันดูแลผลผลิตอ้อยให้มีคุณภาพและจัดส่งให้แก่โรงงาน ทำให้คาดว่าปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 87 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ที่ 90 ล้านตัน

ขณะที่สัดส่วนปริมาณอ้อยสดก็ปรับตัวดีขึ้น โดยมีปริมาณ 53.17 ล้านตันอ้อย คิดเป็น 76.27% และปริมาณอ้อยไฟไหม้ลดลงเหลือ 16.54 ล้านตันอ้อย หรือคิดเป็น 23.73% ซึ่งมาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ ชาวไร่อ้อยและโรงงาน ช่วยกันสร้างความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรการสร้างแรงจูงใจเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ด้วยการรับซื้อใบอ้อย พร้อมสนับสนุนรถตัดอ้อยและการเพิ่มประสิทธิภาพการหีบสกัดของโรงงาน  ส่งผลดีต่อผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อยเฉลี่ย(ยิลด์) อยู่ที่ 107.64 กิโลกรัมต่อตันอ้อย คิดเป็นผลผลิตน้ำตาลรวม 75.05 ล้านกระสอบ แม้ว่าการจัดเก็บผลผลิตในช่วงนี้จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้เป็นอุปสรรคในการจัดเก็บผลผลิต

ทั้งนี้ โรงงงานน้ำตาล ประเมินว่าภายในกลางเดือนมีนาคมนี้ จะสามารถประกาศปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตนี้ได้ โดยในระหว่างนี้จะเร่งสำรวจอ้อยค้างไร่เพื่อป้องกันอ้อยที่ยังหลงเหลือ พร้อมให้คำแนะนำและเตรียมพร้อมแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกอ้อยในฤดูการผลิตใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตอ้อยให้มากขึ้น หลังจากได้ประกาศระบบประกันราคาอ้อย ในรอบการเพาะปลูกใน ปีข้างหน้า (ปี 2565/66 – 2567/68) โดยรับซื้ออ้อยสดที่มีคุณภาพ ในราคา 1,200 บาทต่อตันอ้อย ณ ค่าความหวานเฉลี่ยย้อนหลัง ปี ที่ 12.61 ซี.ซี.เอส. ซึ่งจะเริ่มในฤดูการเพาะปลูกปีนี้เป็นปีแรก