เมืองไทยประกันชีวิต จัดงาน “MTL Bancassurance Kick off 2022”

386

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดงาน MTL Bancassurance Kick off 2022” ผ่านรูปแบบออนไลน์แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานสนับสนุนการขายช่องทาง MTL Bancassurance ทั่วประเทศ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจ Bancassurance ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2565 โดยมี นายแพทย์วุฒิวงศ์ สมบุญเรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการ,  ปาริฉัตร สุภรณ์ไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ, อุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ,จิตต์เกษม สุรธรรมานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ,  พูลลาภ กำธรวรรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ ภาวิณี จันตรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ร่วมด้วย ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่