ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงาน“นมเกษตรทำดี ปีที่ 60”พร้อมก้าวสู่ธุรกิจระดับสากล

429

ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ผลิตสินค้า นมเกษตร และน้ำดื่มตราเกษตร จัดงานนมเกษตรทำดี ปีที่ 60” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองศูนย์ผลิตภัณฑ์นมมก.ก้าวขึ้นสู่ปีที่60 พร้อมก้าวสู่การดำเนินงานเชิงรุกสู่ธุรกิจระดับสากลด้วยการขับเคลื่อนตามนโยบาย KUniverse ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (ที่ 3 จากขวา) อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ. ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง (ซ้ายสุด) รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา (ที่ 2 จากซ้าย) ข้าราชการเกษียณ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มก., วันชัย สุวรรณเนตร (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เต็ดตราแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด และ นายสัตวแพทย์ ไค๊ส์ เตอนิสเซิ่น (ขวาสุด) อัครราชทูต ที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์