DITP จัดสัมมนา “มหัศจรรย์เส้นใยกัญชง สู่ตลาดโลก” ระดมกูรูเติมเต็มความรู้ผู้ประกอบการ

463

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการเรื่องตลาดและการประกอบธุรกิจด้านการค้าสำหรับสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง “มหัศจรรย์เส้นใยกัญชง สู่ตลาดโลก” เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขยายช่องทางการค้าไปยังตลาดต่างประเทศ ด้วยการศึกษาความต้องการของตลาดในเชิงลึก วิเคราะห์และเชื่อมโยงโอกาสทางการค้ากับข้อมูลภาคการผลิต เพื่อวางแผนด้านการลงทุนหรือการประกอบธุรกิจเทรนด์แฟชั่น และไลฟ์สไตล์จากกัญชงที่สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก และแนวคิดตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์สำคัญของโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง Magic 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ภายในงานพบกับการจัดแสดงต้นแบบสินค้าจากเส้นใยกัญชงที่ได้รับการพัฒนาจากผู้ประกอบการแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของไทย ร่วมกับนักออกแบบชั้นนำระดับประเทศ พร้อมการเสวนาในหัวข้อ “มหัศจรรย์เส้นใยกัญชง สู่ตลาดโลก” และ “กัญชงไทยจะเป็นฮับแห่งอาเซียน ฝันเฟื่องหรือเรื่องจริง” โดยช่วงที่ 1 จะเป็นการเปิดประสบการณ์การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในระดับสากล ผ่านมุมมองดีไซเนอร์ชื่อดัง และช่วงที่ 2 เปิดกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ การตลาด และสินค้าจากเส้นใยกัญชงไทยอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทั้ง Onsite และ Online (ผ่านระบบ zoom) เพียงสแกน QR Code หรือลงทะเบียนผ่านทาง https://forms.gle/y9RWCyAALwzhw6V3A สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกวรรณ เกษมสุข โทร.081-9832853, คุณรุ่งนภา จันทร์ทอง โทร.080-2988984