เจนเนอราลี่ จัดงาน Generali Leaders Year Plan 2022

746

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ไทยแลนด์ จัดงานประชุมประจำปี Generali Leaders Year Plan 2022” สำหรับทีมคณะผู้บริหารและตัวแทนทั่วประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Year of Challenge ปีแห่งความท้าทาย” เพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินงานประจำปี 2022  พร้อมการกำหนดทิศทางการตลาดในกรอบกลยุทธ์ Lifetime Partner 24: Driving Growth” กับภารกิจใหม่ 5 ด้าน สะท้อนภาพลักษณ์ New Generation, New Generali ด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเพิ่มอัตราผลตอบแทน ด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้ และการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาบุคลากร

โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พร้อมด้วย ชวลิต ทองรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน,  บรรณยง นราสวัสดิ์ ที่ปรึกษาประจำส่วนงานกลยุทธ์และสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารระดับสูงกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ร่วมประชุมพร้อมนำเสนอเป้าหมายและแนวทางการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ทีมผู้บริหารและตัวแทนกว่า 300 ท่าน พร้อมทั้งพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้บริหารตัวแทนที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะผู้บริหารประจำปี 2564 และหลักสูตรพิเศษ “The 7 Habits of Highly Effective People”  ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี