TASCO ผลงานปี 64 ยอดขายได้ 1.24 ล้านตัน บอร์ดชงจ่ายปันผลประจำปี 1.05 บาทต่อหุ้น ตอบแทนผู้ถือหุ้น

342
ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

TASCO ผลงานยังคงดี ทำยอดขายได้ 1.24 ล้านตัน เผยกำไรสุทธิ 2,220 ล้านบาท ด้านบอร์ดเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลประจำปี 1.05 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นรับปันผลงวดนี้อีก 0.80 บาทต่อหุ้น หลังจ่ายระหว่างกาลไปแล้ว 0.25 บาทต่อหุ้น กำหนดวันขึ้น XD 2 มีนาคม นี้ และจ่ายปันผลวันที่ 28 เมษายน 2565

ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทฯ มียอดขายยางมะตอยอยู่ที่ 1.24 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นตลาดในประเทศ 0.52 ล้านตัน และตลาดต่างประเทศ 0.72 ล้านตัน  บริษัทฯ มีรายได้รวม 27,053 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,220 ล้านบาท  ขณะที่ในไตรมาส 4/2564 บริษัทฯ มียอดขายยางมะตอยอยู่ที่ 0.29 ล้านตัน และมีกำไรสุทธิ 552 ล้านบาท

“ปี 2564 ถือเป็นปีที่บริษัทฯ เผชิญกับหลายปัจจัยที่ท้าทาย คือราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับที่สูงตลอดปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าจำนวน 1,048 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยอดขายยางมะตอยรวมทั้งปีอยู่ที่ 1.24 ล้านตันใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ที่ 1.25 ล้านตัน  กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่เน้นการขายแบบเลือกตลาดยังเป็นไปได้ด้วยดี ยอดขายรวมและอัตราการทำกำไรในหลายประเทศ คือ ไทย นิวซีแลนด์ เวียดนาม และกัมพูชายังคงแข็งแกร่ง  ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 2,220 ล้านบาท ในปี 2564” ชัยวัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมตินำเสนอการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตรา 1.05 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น ดังนั้นคงเหลือจ่ายปันผลสำหรับงวดนี้ 0.80 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD คือ 2 มีนาคม 2565 และวันจ่ายปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565 ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ