นำพระพุทธศาสนาสู่มาตุภูมิ

510

คุณแม่พัชรินทร์ เฮงสกุล และ คุณแม่ลักษณัย สกุลจารุพงศ์ ร่วมอนุโมทาบุญครั้งใหญ่เนื่องในพิธีอุปสมบทของ พระอโสโกภิกฺขุ หรือ กากัน มาลิค  นักแสดงดังชื่อดังระดับโลก ซึ่งบุตรของคุณแม่ทั้งสอง ฐิติรัตน์ เฮงสกุล  และ ว่าที่ร้อยเอกณัฏฐกิตติ์ ชัยเฉลิมมงคล  เป็นมิตรสหายเครือข่ายสหายธรรม ในประเทศไทย ร่วมกันก่อตั้ง ชมรมไตรรัตนภูมิ   ขึ้นกับพระอโสโกภิกขุ พร้อมจัดทำโครงการบริจาคพระพุทธรูปแปดหมื่นสี่พันองค์ให้กับชาวพุทธในอินเดีย  เพื่อสักการะตามบ้าน วัด สำนักวิปัสสนา ฯลฯ