พฤกษา’ นำความเชี่ยวชาญดึงชุมชนส่งต่อพลังบวก ผ่านโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa”

835

บ้านคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ช่วยเติมเต็มความสุข ให้กับใครหลาย ๆ คน ‘พฤกษา’ จึงจับมือกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน จิตอาสา และภาคีเครือข่าย ร่วมกันสานฝันให้คนพิการมีบ้านที่ปลอดภัยและมั่นคง ผ่านโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” เพื่อส่งมอบพื้นที่บ้านแห่งความสุขและตอบแทนสังคมด้วยการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนพิการอย่างยั่งยืน

อังคณา ลิขิตจรรยากุล

อังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” เป็นหนึ่งในโครงการปรับปรุงบ้านเพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับกลุ่มคนพิการและยากจนที่สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจสังคมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development)  ภายใต้แนวคิด “Tomorrow. Reimagined” โดยโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดของพฤกษาที่มุ่งหวังอยากให้คนไทยทุกคนมี “บ้าน” ที่ต้องอยู่อย่างมีความสุข ไร้กังวล โดยมองไกลไปถึงการสร้างสังคมแบบ Inclusive Society หรือ สังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในพื้นที่ทางสังคมได้อย่าง “เท่าเทียม” และมี “ศักดิ์ศรี” มีโอกาสหรือสิทธิในการเข้าถึงบริการ สถานที่ และข้อมูลทางสังคมได้อย่างเสมอภาคกัน

ซึ่งพฤกษาเล็งเห็นว่าสังคมไทยยังมีคนอีกหลายกลุ่มที่ต้องการโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการที่อาศัยในชนบท จึงได้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยมาผสานกับความร่วมมือของชุมชนในท้องถิ่น ร่วมสร้างและปรับปรุงสภาพบ้านให้กับคนพิการในชนบท ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิต ให้ตอบโจทย์ความพิการของแต่ละบุคคล ช่วยให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข นอกจากนั้นยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน และช่วยส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถนะของคนพิการให้กลับมาแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง

โครงการนี้ พฤกษาได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และในปี พ.ศ. 2564 ได้ขยายพื้นที่จากเดิมที่จัดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น ไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย และได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้นำชุมชน รวมถึง โรงพยาบาลวิมุต ในนามบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมภาคีเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาชมภู จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

อังคณา ยังได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “พฤกษา ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ชุมชน จิตอาสา และภาคีเครือข่ายทุกแห่งที่ได้ร่วมกันสานฝันให้คนพิการมีบ้านที่มั่นคงและปลอดภัย ผ่านโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนภายใต้แนวคิด Tomorrow. Reimagined ของพฤกษาในด้านการสร้างความยั่งยืน โดยพฤกษาหวังว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม ช่วยยกระดับชีวิตของคนพิการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรายังมุ่งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล โดยส่งเสริมสังคมให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปในอนาคต”

และนอกจากนี้ พฤกษายังได้มีการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการสู่สังคมเท่าเทียม โดยดำเนินการต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่ 9 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างโอกาสให้คนพิการในประเทศไทยสามารถเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี  พฤกษาจึงเชื่อว่าความสุขที่เกิดขึ้นเพื่อคนพิการนี้จะเป็นพลังที่ขยายกว้างไปสู่สังคมที่เท่าเทียมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบายด้านการใส่ใจเพื่อสังคม (Heart to Society)

ขอเชิญติดตามชมคลิปภาพความประทับใจในโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” ผ่านทาง FB: Pruksa Family Club :  https://fb.watch/b4j25wyfs0/   และ Youtube : https://www.youtube.com/user/PruksaFamilyClub