เอเชียน มารีนฯ ส่งมอบเรือกำจัดผักตบชวา และวัชพืชแบบ 2 สายพานลำเลียง สู่ อบจ.ลำพูน

643

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR ต่อเรือกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ให้ บริษัท อีโค มารีน จำกัด ผู้นำทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เพื่อส่งมอบให้กับ อบจ.ลำพูน จำนวน 1 ลำ โดยสามารถบรรทุกผักตบชวา หรือวัชพืชได้สูงสุดถึง 10 ลูกบาศก์เมตร หรือ 2.5 ตัน วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเก็บผักตบชวา และวัชพืชในน้ำ ช่วยแก้ปัญหาการระบายน้ำ และลดสิ่งกีดขวางทางน้ำในแม่น้ำกวง ได้อย่างดี

ASIMAR ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ออกแบบและต่อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชมาแล้วกว่า 30 ลำ เป็นโอกาสอีกครั้งที่ ASIMAR ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และมีความมุ่งมั่นในการออกแบบวิจัยและพัฒนาเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นต่อไป