ราชภัฏราชนครินทร์ เดินหน้าผลักดันพัฒนาผู้ประกอบการ บนฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล

643

ผศ. ดร.พรพิมล วิริยะกุล (ขวา)  หัวหน้าโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการดิจิทัลบนฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดินหน้าผลักดันพัฒนาผู้ประกอบการบนฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล (Digital Next Normal Entrepreneur & Innovation)  ภายใต้โครงการ Reinventing University โดยร่วมกับ บริษัท ISS Consulting (Thailand) Ltd. จัดอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ การบริหารจัดการบนฐานวิถีใหม่สำหรับผู้ประกอบการ (Digital Disruption for Entrepreneur) การบริหารจัดการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Management) และ ความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ (Digital Intelligence Quotient for Entrepreneur)

โดยครั้งนี้ได้จัดอบรมหลักสูตรที่ 2 การบริหารจัดการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Management)  เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะ Reskills & Upskills การใช้เครื่องมือทางด้านดิจิทัลสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบในการทำธุรกิจ เมื่อเร็ว ๆ นี้  ณ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

          สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดอยากเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่อไป “ความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ” สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 038-517-004