สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมคอร์ส Digital Marketing In Action รุ่นที่ 4

548

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านพบกับคอร์ส “Digital Marketing In Action รุ่นที่ 4” หนึ่งเดียวที่จะให้ท่านผู้บริหารได้ reskill และ upskill ความรู้เกี่ยวกับการตลาดในโลกยุคดิจิทัลแบบเจาะลึก 8 วัน 8 หัวข้อ กับ 15 ผู้เชี่ยวชาญในสายงานดิจิทัล ในวันที่ 11 มีนาคม – 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21

พลาดไม่ได้ หากท่านเป็นผู้บริหาร นักการตลาด เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจในการทำการตลาดออนไลน์ ที่ต้องการเรียนรู้โลกการตลาดยุคใหม่ ทั้งในเรื่องของเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์และวิธีการทำการตลาดที่เปลี่ยนไป เรียนรู้จากหลากหลาย case study ที่น่าสนใจ และนำสิ่งที่เรียนมาปรับใช้ลงมือทำในรูปแบบ workshop
หลักสูตร “Digital Marketing In Action” จะช่วยให้คุณ

  • มองเห็นภาพกว้างการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในอนาคต
  • มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
  • ฝึกการเจาะใจและเข้าถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล
  • เข้าใจว่า DATA มีผลต่อการ Run Business อย่างไร?
  • เข้าใจการสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณค่า เนื้อหาโดนใจลูกค้า
  • เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการณ์ การวาง KPI
  • เข้าใจภาพรวมของแพลตฟอร์มใหม่ๆ รวมถึงกลยุทธ์ในการใช้  Digital Media
  • และได้รู้จริง ผ่านการทำ workshop วางแผนการตลาดดิจิทัลจากโจทย์จริง

เรียนจริง ลงมือจริง รู้จริง เอาไปทำได้จริง…โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในสายงานการตลาดดิจิทัล

คุณกัญชลี สำลีรัตน์
Founder and Managing Director at DigiNative – a member of iiG

คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย
Senior professional marketing technology enablement ,Card X

คุณณัฐพล ม่วงทำ
เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing

คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข
Director ,Digital Marketing Program School of  Business Administration, Bangkok University

ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย  
COO, INTAGE Thailand

คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์  
นักการตลาดดิจิทัลยอดเยี่ยมของเอเชีย
1 ใน 10 Facebook Alpha Tester ของประเทศไทย และ LINE Certified Coach

คุณธีระฑัต หนูดำ  
Digital Asset investor เจ้าของเพจ คยต และ Mooncat แมวกาวเกมส์

คุณบังอร สุวรรณมงคล  
CEO and Founder, Hummingbirds Consulting

คุณภัชภิชา เม่นมิ่ง
Growth Partnership Team Lead, Tiktok

คุณเมธี จารุมณีโรจน์  
Managing Partner, BrandAholics

คุณรจนา ดำเกิงตระกูล  
Head of Agency and Google Marketing Platform, Google Thailand

คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน  
Human Relationship Building Expert, Professional instructor and Inspirer

ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร, ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล  
Strategic Planning Director &Co-Founder, BrandBaker Co.,Ltd.

คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร, กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่:
https://www.marketingthai.or.th/event/digital-marketing-in-action-4/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โทร 02-679-7360-3 หรือ Line : @matsociety