มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์ให้ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

382

มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดย วิชชศร สุวรรณนาคินทร์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 36,000 บาท แก่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด19 ณ สถาบันการแพทย์บางรัก เพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน โดยมี พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์ หัวหน้าศูนย์การแพทย์ด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าการมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่พรั่งพร้อมจะช่วยยกระดับการให้บริการทางด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนทั้งเงินและสิ่งของจำเป็นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง