เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ แต่งตั้ง ‘ธีรนันท์ ศรีหงส์’ นั่งประธานบอร์ดคนใหม่

431

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการ (Independent Director & Chairman) ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) และ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) เพื่อเสริมศักยภาพในการดำเนินงานขององค์กรให้แข็งแกร่ง เติบโตได้ตามเป้าหมาย มุ่งสู่การเป็น “Lifetime Partner 24: Driving Growth” ซึ่งเป็นกลยุทธ์องค์กรในปี 2022-2024 ตอกย้ำความเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า พร้อมพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร ผสานกับเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านดิจิทัลในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นายธีรนันท์ ศรีหงส์ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การบริหารในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะในวงการการเงินการธนาคารมามากกว่า 30 ปี ขึ้นชื่อเป็นผู้พลิกโฉมองค์กรสำคัญระดับประเทศหลายองค์กร โดยเฉพาะเป็นผู้นำการยกระดับ และเปลี่ยนแปลงศักยภาพการแข่งขันด้านดิจิทัลใน ระดับประเทศ ด้วยประสบการณ์ความรู้ ความสามารถรอบด้านและความช่ำชองในด้านธุรกิจการเงินและเทคโนโลยี นายธีรนันท์ ศรีหงส์ จึงเป็นบุคคลสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจไทยเสมอมา

นาย ธีรนันท์ ศรีหงส์ ได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการ (Independent Director & Chairman) กับกลุ่มเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถเสริมให้การบริหารคณะกรรมการบริษัทของเจนเนอราลี่ให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมตอบสนองต่อการวิวัฒนาการด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้เจนเนอราลี่เป็นผู้นำธุรกิจการประกันภัยที่ทันสมัยและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง