สถาบันคิดใหม่ เปิดหลักสูตรพิเศษ SustaInnovation Leadership Program

493

จากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก สร้างผลกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นวงกว้างในทุกระดับ ทุกบริษัทต้องปรับตัวหาช่องทางทำการค้าใหม่ ๆ คนทำงานถูกปลด หรือถูกลดรายได้จนต้องหาอาชีพเสริม คนจำนวนมากหันมาจับการทำการค้าแบบกระแสนิยม เช่น การขายของออนไลน์ การเปิดร้านกาแฟ ธุรกิจแฟรนไชส์ หรือการขายตรง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงจนส่วนใหญ่ลงเอยด้วยสงครามตัดราคา red ocean และกลายเป็นความไม่ยั่งยืน

สถาบันคิดใหม่ ต้องการช่วยเหลือสังคม ด้วยการถ่ายทอดมุมมองการทำธุรกิจเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหา ยิ่งปัญหามีขนาดใหญ่ มีความต้องการมาก โอกาสในการประสบสำเร็จยิ่งสูง สถาบันจึงจัดทำหลักสูตร SustaInnovation Leadership Program ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างนักธุรกิจสมัยใหม่เพื่อความสำเร็จมั่งคั่งอย่างมีคุณค่า โดยการนำปัญหาระดับโลกบนพื้นฐานของความต้องการแท้ Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้ง 17 ข้อ จากสหประชาชาติ (United Nations) มาออกแบบธุรกิจสำหรับรองรับ Mega Trend ที่เป็นโอกาสทองของผู้ที่เห็น แต่เป็นภัยคุกคามสำหรับคนมองข้าม

หลักสูตรพิเศษ SustaInnovation Leadership Program เป็นหลักสูตรที่ได้รวบรวม สุดยอดวิทยากรแถวหน้าระดับประเทศ 15 ท่าน ได้แก่ ดร.วรภัทร ภู่เจริญ Leader In Metaverse,ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ Creating Your Story, ดร.ดนัย จันทร์ เจ้าฉาย SUCCESS COMMUNICATION IN VUCA WORLD, ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ AI in AI era (Appreciate Inquiry in Artificial Intelligent Era), จิมมี เดอะ โค้ช WfI Work from Inside, ดร.เพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิผล Designing Your Life, ทนายเทวัญ อุทัยวัฒน์ Laws in Metaverse, คุณชาย มโนภาส Budget by purpose, คุณธนพงษ์ ณ ระนอง Start up for Future, คุณรอน คำนวณทิพย์ Sustainable Organization DNA และ Marketing by Purpose, ซินแสโจว Feng Shui in Metaverse, คุณ David Lau Commentator for Project action round 1

ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา

โดยมี ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิบ้านอารีย์, มูลนิธิจักรวาลนฤมิตเพื่อสังคม, สมาคมบ้านปันรัก และ มรณานุสติ คาเฟ เป็นประธานหลักสูตร พร้อมจะนำทุกท่านไปรู้จักกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อ และ Power of Life เคล็ดลับการสร้างพลังในการทำงาน

คุณหญิงจํานงศรี หาญเจนลักษณ์

พร้อมได้รับเกียรติจาก คุณหญิงจํานงศรี หาญเจนลักษณ์, Founder, Cheevamitr Social Enterprise มาเป็นประธาน พร้อมกล่าวโอวาทในพิธีเปิด เกี่ยวกับการทำธุรกิจเพื่อสังคม ก่อนปิดท้ายสุดพิเศษกับบุคคลต้นแบบระดับโลก คุณมีชัย วีระไวทยะ, ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา และรีสอร์ต Bird and Bee นักสร้าง SE ตัวจริง ที่บิลล์ เกตส์ ได้กล่าวชื่นชม

โดยผู้เข้าร่วมจะนำความรู้ที่ได้มาออกแบบสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ เพื่อใช้แก้ปัญหาใหม่ที่โลกยังไม่เคยประสบ ด้วยเครื่องมือที่โลกยังไม่เคยใช้ ซึ่งจะนำเสนอต่อสาธารณะเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่กำลังแสวงหาช่องทางอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป