กสทช. ย้ำสังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ ผ่านโฆษณาชุดใหม่ แนะวิธีใช้งาน “Mobile ID” เบอร์มือถือ แทนบัตร แทนตัวคุณ

412

สำนักงาน กสทช. เผยความสำเร็จในการเปิดลงทะเบียนสมัครใช้งาน “Mobile ID” เบอร์มือถือ แทนบัตร แทนตัวคุณ โดยมีแผนงานขยายขอบข่ายผู้ให้บริการและหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น พร้อมเร่งเดินหน้าโปรโมทการใช้งาน Mobile ID ให้เข้าถึงและสร้างความเข้าใจกับประชาชนในวงกว้าง ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเจเนอเรชั่นใหม่แห่งการยืนยันตัวตน รวมทั้งยังแนะนำวิธีสมัครใช้งาน Mobile ID เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ “โชว์-แชะ-พร้อมใช้” เพื่อให้การทำธุรกรรมต่างๆ ของคุณ สะดวก ใช้งานง่าย ข้อมูลส่วนบุคคลปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยทุกคนที่ดีขึ้น

            หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)  และเครือข่ายภาคี ได้เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการ “Mobile ID” เบอร์มือถือ แทนบัตร แทนตัวคุณ ตอนนี้ประชาชนคนไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ “Mobile ID” เพื่อใช้แสดงตนในการเข้าใช้บริการได้อย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง กับหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตอกย้ำชัด ‘หมดยุค’ ยื่นเอกสารอีกต่อไปแล้ว

สำหรับระบบ Mobile ID นี้ ได้พัฒนาตามข้อกำหนดและมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความสะดวกและปลอดภัย โดยมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงจนถูกมิจฉาชีพนำไปใช้หรือปลอมแปลงเพื่อสวมสิทธิ์ได้ ซึ่งการผลักดันให้ประชาชนหันมาใช้ Mobile ID มากขึ้นนี้ นอกจากจะช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในเรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีให้เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ยังมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนของทุกคนให้เป็นเครื่องมือสื่อสารยุคใหม่แห่งการทำธุรกรรมที่จะทำให้ชีวิตคนไทยทุกคนดีขึ้นอีกด้วย

ภายหลังการทดลองทดสอบ Mobile ID  ในวงปิดมาระยะหนึ่งจนเป็นที่พอใจแล้ว บัดนี้ระบบมีความพร้อมที่จะให้บริการ Mobile ID อย่างเต็มรูปแบบสำหรับประชาชนทั่วไปในการเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ โดยในระยะยาวสามารถใช้ Mobile ID เพื่อยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมได้อย่างหลากหลาย เช่น ขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำธุรกรรมฝาก โอน ถอน เปิดบัญชีที่ธนาคาร ยื่นขอทำใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ขอรับบริการจากรัฐและเอกชน และทำธุรกรรมออนไลน์ เป็นต้น อีกทั้งยังขยายขอบข่ายผู้ให้บริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการกับหน่วยงานอื่นๆ ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ทำข้อตกลงไว้

การใช้งาน Mobile ID ตามข้อตกลงของสำนักงาน กสทช. กับหน่วยงานต่างๆ ครอบคลุมถึงการสมัครใช้บริการใบขับขี่ดิจิทัล DLT QR License กับกรมขนส่งทางบก  ติดต่อเชื่อมโยงกับกรมสรรพากรสำหรับเข้าระบบเพื่อยื่นภาษีออนไลน์ (E-FILING) เข้าสู่ระบบบริการขอใช้สิทธิประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม ยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือเปิดบัญชีการลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และใช้ได้กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อยืนยันตัวตนในการรับ-ส่ง พัสดุ เป็นต้น

นอกจากการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทราบถึงนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรองรับบริการและธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นแล้ว  สำนักงาน กสทช. ยังมุ่งเน้นส่งต่อความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งสี่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งได้รับการตอบรับและประชาชนได้เริ่มรับรู้เกี่ยวกับระบบดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. จึงเดินหน้าต่อยอดประชาสัมพันธ์ Mobile ID เพิ่มเติมให้เป็นที่รับรู้ เข้าใจ และเกิดประโยชน์ในการใช้งานต่อไป โดยเชิญชวนให้ประชาชนสมัครใช้งาน Mobile ID พร้อมขจัดข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน และได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน  สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาแนะนำการใช้งาน ซึ่งจะช่วยอธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้งานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Mobile ID ผ่านช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงง่าย ทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

สำหรับภาพยนตร์โฆษณาได้อธิบายถึงรูปแบบการยืนยันตัวตนแบบเดิม ๆ ที่ต้องใช้เอกสารหลักฐานในรูปแบบกระดาษ หรือเอกสารหลักฐานฉบับจริง ต้องเข้าคิวเป็นเวลานาน ๆ ในการตรวจสอบเอกสารเพื่อติดต่อหรือทำธุรกรรมกับหน่วยงานต่างๆ แต่ปัญหานี้กำลังจะหมดไป พร้อมเข้าสู่เจเนอเรชั่นใหม่ในการยืนยันตัวตน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราจะไม่ต้องยื่นบัตรประชาชน เอกสาร หรือแม้กระทั่งลายเซ็น และไม่จำเป็นต้องเดินทางอีกต่อไปแล้ว

นอกจากนั้น ภาพยนตร์โฆษณายังแสดงขั้นตอนสมัครใช้บริการ Mobile ID โดยเปลี่ยนบทบาทของเบอร์มือถือ ให้เป็นบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนการพกบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต เพื่อนำไปใช้ติดต่อสถานที่ราชการหรือเอกชนต่อไป

โดยประชาชนทุกคนสามารถเปิดใช้งาน Mobile ID เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ได้ที่ศูนย์บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานอยู่ เพียง “โชว์” แสดงบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น “แชะ” ด้วยการถ่ายภาพใบหน้า เพื่อลงทะเบียนเปรียบเทียบพิสูจน์ตัวตน เพียงเท่านี้ก็จะ “พร้อมใช้” มือถือเครื่องเดียวแทนบัตรเพื่อทำธุรกรรมอย่างปลอดภัย ทั้งข้อมูลและเงินไม่รั่วไหล และสามารถใช้บริการ Mobile ID ผ่านแอปพลิเคชันของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือกับธุรกรรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้แล้ว

สามารถรับชมข้อมูล “Mobile ID” ได้ผ่านทาง  https://www.youtube.com/watch?v=qOXuAblgXmg&t=1s หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  E-book  http://ebookservicepro.com/showcase/NBTC_MobileIDPop/