“ไฮเออร์ ให้เธอ” ร่วมส่งกำลังใจให้เด็กและเยาวชน มอบชุดกระเป๋าถุงยังชีพ มูลค่ากว่าแสนบาท

411

ธเนศร์ บินอาซัน (กลาง) รองประธานกรรมการบริหาร และ ปิยะศักดิ์ ศรีบัว (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกแบรนด์ ไฮเออร์ (Haier) ส่งมอบชุดกระเป๋าถุงยังชีพ “ไฮเออร์ ให้เธอ” พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่เด็กและเยาวชน ในความดูแลของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 320 ชุด มูลค่ากว่า 100,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ห่างไกลในเขตภาคเหนือ โดยมี ดร. บรรจงเศก ทรัพย์โสภา (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ และนันชนก มีสุวรรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายระดมทุน เป็นผู้รับมอบ พร้อมมี วิชญาพร คงบุญวิจิตร์ (ที่ 2 จากซ้าย), พิลาวัลย์ อรวงศ์ไพศาล (ที่ 3 จากซ้าย) และ วีระศักดิ์ พุทธิไสย (ขวาสุด) ให้เกียรติร่วมงาน ณ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ