โตเกียวมารีนประกันชีวิตได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019

342
????????????????????????????????????

มร.โตโยทาเกะ คูวาตะ กรรมการผู้จัดการ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (BSI Certification Services Co., Ltd.) สถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ เพื่อยืนยันความมั่นใจในมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy information management systems: PIMS) ของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และ โปรแกรมสนับสนุนการขายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแอปพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม

มร.โตโยทาเกะ คูวาตะ กรรมการผู้จัดการ กล่าว “ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวล้ำหน้าไปอย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานรวมถึงการให้บริการ แน่นอนว่าเทคโนโลยีมาพร้อมความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์ โตเกียวมารีนประกันชีวิตเราให้ความสำคัญสูงสุดกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร เพื่อสร้างความอุ่นใจ และปลอดภัยให้แก่ลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มโตเกียวมารีนทั่วโลก ในการมุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ดี (To be a good Company) ที่คำนึงถึงคุณค่าของการทำธุรกิจด้วยการมุ่งเน้นผลประโยชน์ของลูกค้าและสังคมเป็นหลัก”

สำหรับมาตรฐาน ISO 27701 คือ มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Information Management Systems : PIMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานต้นแบบในการประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัยและการนำไปปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27701 โดยได้ระบุแนวทางการดำเนินงาน และการบริหารจัดการที่จะช่วยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรูปแบบดิจิตอลและเอกสารเพื่อให้เกิดความปลอดภัย อีกทั้งเป็นมาตรฐานสากลที่สามารถตรวจประเมินได้สำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล มาตรฐานนี้ให้การรับรองว่าบริษัทได้ดำเนินงานโดยสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยเหตุนี้การได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27701 จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่า โตเกียวมารีนประกันชีวิตมีมาตรฐานการปฏิบัติตามขั้นตอน เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต