IND ปันน้ำใจให้มูลนิธิช่วยคนตาบอด

449

วรางคณา ณ ลำพูน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท พร้อมปฏิทินตั้งโต๊ะจำนวน 141 เล่ม และหน้ากากอนามัย จำนวน 100 ชิ้น ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ในโครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ” โดยมีประสงค์ สุบรรณพงษ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ และรับมอบ ซึ่งปฏิทินตั้งโต๊ะจะนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพต่อไป