ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ จับมือมูลนิธิ EDF ส่งต่อความห่วงใยให้เกษตรกรและครอบครัว

390

เพื่อช่วยเหลือและเป็นการบรรเทาความลำบากของเกษตรกรและครอบครัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน บริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตน้ำมะพร้าวน้ำหอมประเภทพาสเจอร์ไรส์และส่งออกจำหน่ายตลาดต่างประเทศ ภายใต้กองทุนแฟร์ฟอร์ไลฟ์พรีเมี่ยม (Fair for Life Premium Fund) นำโดย ขจีพรรณ บุญสิริ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและพันธกิจ และ ปัทมา ศรีเที่ยงตรง (ขวาสุด) ผู้ประสานงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและพันธกิจ ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) มอบชุดขับขี่เพื่อความปลอดภัย ชุดเกษตรกรแก่เกษตรกร เจ้าของล้งมะพร้าวและลูกจ้างในสวนมะพร้าวน้ำหอมเขตจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และนครปฐม นอกจากนั้นยังมอบรองเท้าและถุงเท้านักเรียน เบาะรองหลังและหูฟังสำหรับเรียนออนไลน์แก่บุตรหลานเกษตรกรอีกด้วย

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษา รวมถึงร่วมกับพันธมิตรองค์กรธุรกิจต่าง ๆ จัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมศักยภาพความรู้และอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนจนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และเดอะรีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมผู้สนใจสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-17.00 น.) อีเมล public@edfthai.org หรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานได้ที่เว็บไซต์ www.edfthai.org เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai โดยการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย