ฟิลลิปไลฟ์ ร่วมแบ่งปันความสุขแก่น้องๆสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านเฟื่องฟ้า

496

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย อภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย และCAO ร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่น้องๆ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า ด้วยการส่งมอบสิ่งของที่จำเป็น อาทิ เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง นม และขนม โดยมีตัวแทนจากสถานคุ้มครองฯ เป็นผู้รับมอบ

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวบริษัทฯ ได้เปิดรับบริจาคจากกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตามนโยบายแผนการดำเนินงานกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อีกทั้งยังสร้างความสุขในการเป็นผู้ให้และผู้รับแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้