หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2565 ผลตอบรับล้นหลาม ยอดจองซื้อเกินเป้า 1.2 หมื่นล้าน

359

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนรวม รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีผู้ลงทุนให้ความสนใจจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่บริษัทฯ วางแผนที่จะเสนอขายในตอนแรกมากกว่า 2 เท่า มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นอันแข็งแกร่งของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจพลังงานที่มั่นคง เปี่ยมด้วยศักยภาพในการพัฒนาสู่อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน  

สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บ้านปูขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้การตอบรับและเชื่อมั่นนการลงทุนจองซื้อหุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2565 ครบจำนวนมูลค่ารวม 12,000  ล้านบาท ในเวลาอันรวดเร็วเกินความคาดหมาย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 256ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ที่ยึดมั่นในกลยุทธ์ Greener & Smarter และหลักความยั่งยืนหรือ  ESG เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน ด้วยการต่อยอดและเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านของบริษัทฯ (Banpu Transformation) ไปสู่ธุรกิจพลังงานที่สะอาดและชาญฉลาดมากขึ้น รวมถึงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนต่อไปในระยะยาว” 

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้เป็นประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีจำนวน 5 รุ่น ประกอบด้วย 1) หุ้นกู้อายุ ปี อัตราดอกเบี้ย 1.76ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท  2) หุ้นกู้อายุ ปี อัตราดอกเบี้ย 3.11ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท  3) หุ้นกู้อายุ ปี อัตราดอกเบี้ย 3.58ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท  4) หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.89ต่อปี จำนวน 3,000 ล้านบาท และ 5) หุ้นกู้อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย  4.12% ต่อปี จำนวน 4,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่  

การเสนอขายหุ้นกู้ของบ้านปูในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งนับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ในระดับ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต คงที่”  จากเดิมที่บริษัทฯ วางแผนออกหุ้นกู้ จำนวน 7,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม  (Greenshoeอีก 3,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้ลงทุนให้ความสนใจแสดงความจำนงในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ รวมทั้งหมดกว่า 16,000 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่บริษัทฯ ได้ตั้งใจที่จะเสนอขายที่  7,000 ล้านบาท มากกว่า เท่า บริษัทฯ จึงตัดสินใจขยายวงเงินการเสนอขายเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 12,000  ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจ โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปเพื่อใช้ชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป