พีซแอนด์ลีฟวิ่ง’ ทำ MOU ร่วมกับ CPAC Green Solution เสริมแกร่งพัฒนางานก่อสร้าง

452

สุทธิชัย พูนลาภทวี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ, กิตติเดช ปัญญา (ซ้าย)  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้าง บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PEACE ร่วมกับ กัลยา วรุณโณ (ที่ 2 จากขวา) Managing Director – CPAC Smart Structure, ศุภกิจ ศุภมิตรกิจจา (ขวา)  Management Executive บริษัท ปูนซิเมนต์ (ท่าหลวง) จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนางานก่อสร้างด้วยระบบ Precast เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบ Precast ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการเป็น พันธมิตรทางธุรกิจ (Partner) ร่วมกันอย่างยั่งยืน