ผู้ถือหุ้น PROEN อนุมัติวงเงินหุ้นกู้ 2 พันลบ. เพิ่มศักยภาพฐานทุน-นำเงินต่อยอดธุรกิจ

432

ผู้ถือหุ้น PROEN ไฟเขียววงเงินออกหุ้นกู้มูลค่า 2 พันล้านบาท เพิ่มศักยภาพฐานทุนให้แข็งแกร่ง รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ฟากซีอีโอ “กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม” ระบุ ปี 2565 เดินหน้ารุกขยายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล-คริปโต-โทเคน มุ่งสร้าง New S Curve ใหม่ หนุนผลงานโตก้าวกระโดด

กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (PROEN) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ได้อนุมัติกรอบวงเงินในการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และหรือการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต รวมทั้งได้มีการอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 18 ข้อเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัท โดยจะประกอบกิจการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโตเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล

“การที่ประชุมอนุมัติวงเงินหุ้นกู้ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพฐานทุนให้มีความแข็งแกร่ง รองรับการรุกขยายธุรกิจในอนาคต โดยในปี 2565 บริษัทฯมีแผนจะรุกขยายไปยังธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโตเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล ซึ่งมั่นใจว่าจะสร้าง New S Curve ให้กับบริษัทฯ ผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต” กิตติพันธ์กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ เข้าซื้อกิจการในธุรกิจ GPS Tracking โดยอนุมัติให้บริษัทฯเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ ไวรเล็ซ อิโนเวชั่น จำกัด (TWI) ในสัดส่วน 99.96% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกหุ้นกู้ เพื่อดำเนินการในการลงทุนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

สำหรับ TWI ประกอบธุรกิจรับออกแบบวงจรไฟฟ้า และคมนาคมระบบ GPS ในชื่อ Thai Tracking ติดตั้งและจำหน่ายกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่นำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคนขับยานพาหนะ และจำหน่าย ให้เช่า อุปกรณ์ สำหรับระบบ GPS และ AI CCTV ซึ่งทาง PROEN มีธุรกิจหลักคือ Internet Data Center เมื่อผสานกับเทคโนโลยี การบริหารการกระจายสินค้า (Logistics Platform Technology) จะสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการ ที่มาจากฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ และฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มผู้ให้บริการคลังสินค้า หรือขนส่ง เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อกิจการ TWI ในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจของ PROEN เข้าสู่การเป็นผู้ให้บริการธุรกิจแพลตฟอร์ม สมาร์ทโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และกระจายความเสี่ยงธุรกิจสนับสนุนอนาคตเติบโตอย่างก้าวกระโดด