กบข. เปิดสถิติสมาชิกสนใจ e-Statement กว่า 50% พร้อมจัดส่งใบแจ้งยอดเงินปี 2564 ให้สมาชิกทั่วประเทศแล้ว

329

กบข. จัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี 2564 ให้สมาชิกทั่วประเทศ และเปิดให้ดาวน์โหลดe-Statement ผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว พร้อมเปิดสถิติสมาชิกสนใจรับใบแจ้งยอดเงิน e-Statementกว่า 50% ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี 2564 ให้กับสมาชิกทั่วประเทศแล้ว ทั้งในรูปแบบเอกสารผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement)จัดส่งให้ตามที่อยู่อีเมลของสมาชิกที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับ e-Statement ไว้ โดยใบแจ้งยอดเงินสมาชิกจะแสดงข้อมูลรายละเอียดยอดเงิน ณ วันสิ้นปี 2564 ทั้งเงินสะสมที่สมาชิกนำส่ง เงินที่รัฐสมทบให้ และผลตอบแทนที่ กบข. นำเงินสะสมของสมาชิกและเงินสมทบไปลงทุน

นอกจากนี้ กบข. ยังได้จัดทำเอกสารใบประมาณการยอดเงินที่คาดว่าสมาชิกจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ และสมมติฐานยอดเงินออมที่เพิ่มขึ้น หากสมาชิกปรับอัตราออมเพิ่ม พร้อมทั้งชวนสมาชิกร่วมตอบแบบสอบถาม “ระดับทักษะทางการเงิน” เพื่อลุ้นรับของรางวัลจากพันธมิตรสวัสดิการ กบข. กว่า 500 รางวัล มูลค่ารวม 200,000 บาท

ทั้งนี้ กบข. ยังได้เปิดให้บริการดาวน์โหลด e-Statement ผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์ ดังนี้ 1. My GPF Application เข้าผ่านสมาร์ทโฟน ที่เมนู “บัญชีของฉัน” เลือกเมนู “ดาวน์โหลด/e-Statement” และเลือก “ขอสำเนาใบแจ้งยอดเงิน” 2. My GPF Website เข้าผ่านคอมพิวเตอร์ที่เว็บไซต์http://mygpf.gpf.or.th เลือกเมนู “บัญชีของฉัน” และเลือก “ขอสำเนาใบแจ้งยอด” และ 3. LINE กบข. @gpfcommunity เข้าผ่านสมาร์ทโฟน ที่เมนู “ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงิน” ในเมนูหน้าแชทLine กบข. ซึ่งสมาชิกจะได้รับใบแจ้งยอดเงินเป็นไฟล์สกุล pdf ที่มีรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิกมากยิ่งขึ้น

โดยสมาชิกมีแนวโน้มให้ความสนใจขอรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกในรูปแบบ e-Statement เพิ่มมากขึ้น ในปี 2564 มียอดสะสมที่สมาชิกลงทะเบียนแจ้งความประสงค์และเข้าดาวน์โหลด e-Statement อยู่ที่ 596,332 ราย คิดเป็น 50.6% ของสมาชิกทั้งหมด เพิ่มขึ้น 13% จากปี 2563 ที่มียอดสะสมอยู่ที่ 438,387 ราย และเป็นไปตามมาตรการทยอยลดการใช้กระดาษ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษโดยไม่จำเป็น และลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ที่เป็นส่วนหนึ่งของก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ดร. ศรีกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี 2564 ถือเป็นเอกสารสำคัญ เพื่อนำไปประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยสมาชิกจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนของยอดเงินสะสมระหว่างปี 2564 ซึ่งเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ Line @GPFCommunity และที่ GPF Contact Center โทร. 1179