กรุงเทพประกันภัยร่วมทำบุญแด่หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ กว่า 537,448 บาท

427

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย ชัย  โสภณพนิช ประธานกรรมการ, ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน  ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  และ ชวาล โสภณพนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทผู้เช่าภายในอาคารได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัย บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค และทำบุญในโครงการไถ่ชีวิตโคนมจากดำริของหลวงพ่ออลงกต

นอกจากนี้ยังได้ร่วมอุดหนุนสินค้าแบรนด์นาถะในโครงการวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้ป่วย HIV และคนชรา  โดยบริษัทฯ ร่วมทำบุญเป็นเงินจำนวน 200,000 บาท ตลอดจนผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทผู้เช่าภายในอาคารยังได้ร่วมทำบุญอีกจำนวน 337,448 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 537,448 บาท  ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้