HENG ประกาศเป้าปีนี้พอร์ตสินเชื่อโต 30% เร่งพัฒนาบุคลากรรับการเติบโต

485

บมจ. เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล’ หรือ HENG หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ เฮงลิสซิ่ง’ ประกาศเป้าหมายปี 65 ดันพอร์ตสินเชื่อขยายตัว 30% รับดีมานด์จากประชาชนที่หันไปประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้นและต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรับโอกาสการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมเดินหน้าปั้นรายได้กลุ่มธุรกิจการให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิตผ่านเครือข่ายสาขาให้แก่บริษัทประกันชั้นนำเพิ่มเป็น 11 ราย และพัฒนาบุคลากรรองรับการเติบโตในปีนี้ 

สุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ เฮงลิสซิ่ง เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อรวมในปี 2565 เพิ่มขึ้น 30% หรือคิดเป็น 11,500 ล้านบาท แม้มีความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก ส่งผลให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความต้องการสินเชื่อแต่อย่างใด เพราะประชาชนต้องการสินเชื่อเพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระมากขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งการป้องกันความเสี่ยงเรื่องช่องทางรายได้ในชีวิต โดยภาพรวมเชื่อมั่นว่าภาวะเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มฟื้นตัวที่ดีขึ้น ทำให้ เฮงลิสซิ่ง’ มองเห็นโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้เข้าแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงตอกย้ำแผนงานขยายพอร์ตสินเชื่อที่มีหลักประกันในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ) ที่มองว่ามีแนวโน้มเติบโตสูง โดยมีเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ ทำสัดส่วนรายได้จากดอกเบี้ยจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 55-60% ของพอร์ตรายได้รวม จากเดิมที่มีสัดส่วนรายได้ 32% 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปรับกลยุทธ์การขยายสาขา จากเดิมเร่งลงทุนเพิ่มจำนวนสาขาในช่วงปลายปี มาเป็นขยายสาขาให้แล้วเสร็จตามแผนภายในต้นไตรมาส 2/2565 โดยจะมีสาขา เฮงลิสซิ่ง รวมทั้งหมดมากกว่า 630 สาขา ทั่วประเทศ หรือเพิ่มขึ้นกว่าอีก 100 แห่ง จะเน้นพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อเพิ่มโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ HENG ที่มีความหลากหลาย ทั้งกลุ่มสินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นด้วยแนวคิด ใคร ๆ ก็กู้ได้’ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม โดยจะอบรมพนักงานที่เป็นคนท้องถิ่นให้มีความพร้อมด้านการให้บริการ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการ ด้วยหลักความเข้าใจ เป็นธรรม โปร่งใส รวดเร็ว และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 

 ขณะเดียวกัน HENG มีแผนเร่งสร้างการเติบโตของรายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิตผ่านเครือข่ายสาขาให้แก่บริษัทประกันชั้นนำ โดยขยายความร่วมมือพันธมิตรชั้นนำเพิ่มเป็น 11 ราย จากเดิม ราย ทำให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและบริการครบวงจร เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยจักรยานยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต รองรับความต้องการประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มขึ้น หลังจากมีความเข้าใจและใช้เป็นการป้องกันความเสี่ยง 

 “แม้ปีนี้จะมีความไม่แน่นอนของโควิด-19 แต่เรามั่นใจว่าพอร์ตสินเชื่อรวมจะเติบโตได้ 30% โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและการให้บริการแบบมืออาชีพ รองรับการเติบโตขององค์กรจากแผนงานขยายสาขาใหม่ ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ HENG นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับประชาชนแต่ละท้องถิ่น สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมเพื่อนำไปประกอบอาชีพรองรับกับจังหวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวที่ดี สุธารทิพย์ กล่าว