มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุและที่นอนลมแก่สภากาชาดไทย

442

คุณสุพร วัธนเวคิน (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุและที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 299,264 บาท ให้แก่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และคุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย (ขวาสุด) รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทย ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือในด้านทุนทรัพย์และสิ่งของที่จำเป็น อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ