ฟิลลิปไลฟ์จัดงาน KICK OFF 2022 “ปีแห่งการยกระดับคุณภาพตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน”

395

ลินเน็ตต์ เมย์-จวน ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ยืนกลาง) บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน KICK OFF 2022 ในรูปแบบ Virtual event เพื่อระดมทัพผู้บริหารฝ่ายขายทั่วประเทศ รับเป้าหมายเพิ่มผลผลิตงาน และแสดงวิสัยทัศน์ถึงทิศทางธุรกิจในปี 2022 พร้อมประกาศให้เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ “Year of Transformation” โดยมี อภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย และCAO พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัทฯ ให้การต้อนรับ ณ อาคารไอทีเอฟ สีลม